Deratyzacja

Kolejnym, oprócz dezynfekcji i dezynsekcji zabiegiem z grupy usług DDD jest deratyzacja, czyli zwalczanie gryzoni. Przeprowadza się ją w domach prywatnych, obiektach przemysłowych i usługowych, a także w budynkach inwentarskich, silosach na zboże i tym podobnych.

 

Zwalczanie gryzoni

Deratyzacja to nie tylko eliminacja szczurów. To zabiegi zapewniające również zwalczanie gryzoni, takich jak myszy domowe i polne, krety, czy nawet kuny. Zwierzęta te niszczą wyposażenie budynków, elewacje i ściany, infrastrukturę, a nawet przegryzają opakowania towarów w magazynach o różnym przeznaczeniu. Do tego mogą przenosić niebezpieczne choroby.

mysz na trawie

Jak wykonuje się odszczurzanie?

Gryzonie zwalcza się metodami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi, a odszczurzanie można wykonać przy pomocy trutki. Najlepiej zastosować profesjonalne preparaty, które gwarantują wysoką skuteczność, a nie mało wydajne produkty dostępne w sklepach gospodarczych. Z oczywistych przyczyn stężenie czynnika biobójczego jest w nich stosunkowo niskie, aby uniknąć przypadkowego zatrucia ludzi i zwierząt domowych. Inną metodą deratyzacji są mechaniczne pułapki sprężynowe lub żywołowne. Istotnym elementem po przeprowadzeniu deratyzacji jest też usunięcie zwłok martwych zwierząt, które same w sobie mogą stanowić zagrożenie.

Zabiegi odszczurzania należy przeprowadzać regularnie, gdyż najlepsze efekty daje profilaktyka. Gryzonie niestety często powracają w raz opanowane miejsca, zatem ich zwalczanie trzeba powtarzać przynajmniej raz do roku, a na fermach trzeba powtarzać nawet co miesiąc.