Sprzątanie kurnika

Sprzątanie kurnika to kluczowy element utrzymania zdrowia i dobrej kondycji zwierząt hodowlanych. Profesjonalne usługi sprzątania kurnika obejmują szereg działań, mających na celu utrzymanie czystości, eliminację szkodliwych czynników oraz zapobieganie chorobom. Przed przystąpieniem do sprzątania, dokonujemy oceny stanu kurnika. Sprawdzamy stopień zabrudzenia, obecność szkodników, jakość ściółki i inne istotne czynniki. Nie tylko powierzchnie kurnika są sprzątane, ale także cały sprzęt i urządzenia drobiarskie. To zapewnia kompleksową higienę w całym otoczeniu hodowlanym.

 

Sprzątanie kurnika krok po kroku

Pierwszym etapem jest usunięcie nadmiaru ściółki, pomiotu i resztek paszy. To pozwala na lepsze dotarcie do powierzchni kurnika i eliminację potencjalnych źródeł bakterii. Myjemy kurniki przy użyciu wysokociśnieniowych myjek oraz specjalistycznych środków czyszczących. Czyszczenie kurnika obejmuje zarówno podłogę, jak i ściany, linie wodne, paszowe oraz korytarze.

Po dokładnym umyciu przystępujemy do dezynfekcji powierzchni. Zastosowanie certyfikowanych preparatów chemicznych pozwala zminimalizować obecność bakterii, wirusów i pasożytów. W niektórych przypadkach zaleca się wypalanie posadzki za pomocą wysokiej temperatury. To skuteczny sposób na zniszczenie pasożytów, które mogą przetrwać w glebie. Po dokładnym sprzątaniu i dezynfekcji dokonujemy wymiany słomy i ściółki. To zagwarantuje komfort zwierzętom oraz utrzymanie odpowiednich warunków bytowych.

W ramach usług profesjonalnego sprzątania oferujemy doradztwo dotyczące utrzymania codziennej higieny, profilaktyki chorób oraz optymalnych warunków hodowlanych.